Trình tự làm báo cáo tài chính cuối năm của một doanh nghiệp

Cuối năm là thời điểm bận rộn của một doanh nghiệp với các công việc của về kế toán, kiểm toán và báo cáo. Bài viết nay xin giới thiệu qua về trình tự làm báo cáo tài chính cuối năm mà một doanh nghiệp cần phải có.

Trình tự làm báo cáo tài chính cuối năm là một công việc mà một kế toán viên chuyên nghiệp cần phải nắm rõ để tạo ra được một bản báo cáo tài chính tốt và chính xác cho doanh nghiệp của mình.

Hình 1. Báo cáo tài chính cuối năm phải chính xác và chi tiết

Giới thiệu trình tự làm báo cáo tài chính cuối năm của một doanh nghiệp

Trình tự làm báo cáo tài chính cuối năm của một doanh nghiệp có thể đúc kết thành ba bước cơ bản sau:

Bước 1: Ghi chép sổ sách kế toàn theo từng tháng, từng quý, từng năm một cách chi tiết

 • Sắp xếp các chứng từ của doanh nghiệp theo từng tháng, từng quý, từng năm
 • Ghi chép vào sổ kế toán một cách chi tiết về các khoản thu, chi của doanh nghiệp
 • Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, nếu gặp sai sót và vướng mắc ở đâu thì phải giải quyết và chỉnh sửa ngay.
 • Ghi vào số công nợ các khoản: thu, trả, tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp
 • Làm báo cáo xuất, nhập, tồn kho về các sản phẩm, hàng hóa một cách chi tiết
 • Lập ra bảng chi phí, tính giá thành của các dịch vụ và sản phẩm doanh nghiệp theo từng khoảng thời gian nhất định khi giá cả có sự thay đổi.
 • Lập chứng từ kế toán một cách chi tiết về các khoản nhập, xuất, thu, chi, thu trước, tạm ứng.
 • Lập sổ chi tiết giá thành của sản phẩm, về số lượng tồn kho, xuất kho
 • Lập bảng lương và các biểu mẫu liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, hợp đồng lao động
 • Lập sổ nhật ký chung
 • Hoàn thiện một cách có hệ thống về sổ sách kế toán và chứng từ

Bước 2: lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

 • Quyết toán thuê
 • Lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo quyết toán hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 3: Hoàn thiện báo cáo tài chính

In báo cáo tài chính: báo cáo thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn,…

Nộp báo cáo tài chính tại cơ quan thuế

Trình tự làm báo cáo tài chính cuối năm phải được thực hiện đầy đủ

Để yên tâm về một trình tự báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp mình, hãy đến với Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch vụ Tổng Hợp 24H

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm cho các doanh nghiệp, công ty một cách chi tiết và hoàn hảo nhất giúp cho khách hàng có thể yên tâm về các báo cáo cuối năm phải thực hiện.

Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch vụ Tổng Hợp 24H
Hotline: 0976352944 / 033 444 5588 / 0967 34 5566
Email: law24h2013@gmail.com / ketoanvn24h@gmail.com